Chính sách bảo mật


  • Thu thập thông tin của bạn

Mục đích chính của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng. Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng đối với các cơ hội việc làm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp đơn xin việc cho nhà tuyển dụng thông qua trang web của chúng tôi. Để thực hiện nghĩa vụ pháp lý và kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bạn tìm được công việc phù hợp, cải tiến dịch vụ của chúng tôi và phân tích, khắc phục các khiếm khuyết. Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và hồ sơ ứng tuyển của bạn.

  • Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trong tương lai cho bạn và để quản lý mối quan hệ kinh doanh. Trong trường hợp quan hệ kinh doanh chấm dứt, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

  • Các biện pháp an ninh

Chúng tôi có các biện pháp an toàn kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo sự an toàn cho thông tin của bạn và để bảo vệ nó trước hành động cố ý hoặc vô tình thao túng, hủy hoại, mất mát hoặc truy cập trái phép.Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi về bảo mật, điều quan trọng cần lưu ý là Internet không phải là phương tiện truyền thông an toàn. Thông tin cá nhân được truyền thông qua internet có thể bị chặn bởi người khác. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi qua trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này và nhập dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận và tự chịu mọi rủi ro nếu có trong mọi trường hợp (bao gồm cả trường hợp do sơ suất của chúng tôi).

  • Những thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Chính sách Bảo mật này bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào.