Thông tin gửi

Mã đơn hàng: 
ADV123555
Mã Khách Hàng: 
S0703.1
Liên hệ: 
Học viện cổ phiều Trường Money

Thông tin hàng hóa

Trọng lượng: 
100 kg
Nội dung: 
Quần áo, giày dép

Thông tin nhận

Liên hệ: 
Nguyễn Hoài Nam
Số điện thoại: 
091********99
Địa chỉ giao hàng: 
Tp Hà Nội, Q. Hoàng Mai

Tổng thu người nhận: 
0
Trạng thái đơn hàng: 
Đang giao hàng
 • 11:43 07/03/2022
  Nhập Kho Hồ Chí Minh
 • 11:43 08/03/2022
  Nhập Kho Hà Nội
 • 11:43 08/03/2022
  Đang giao hàng bởi Trường
 • 11:43 08/03/2022
  Dự kiến đến kho hàng
 • 11:43 08/03/2022
  Dự kiến đến người nhận hàng