Tính phí

Gửi từ *
Quận/Huyện *
Gửi đến *
Quận/Huyện *
Trọng lượng *
Tổng khối lượng sản phẩm trong đơn hàng
Số tiền thu hộ (VNĐ)
Để trống nếu không cần thu tiền hàng
  
Dịch vụ của chúng tôi Cước phí Phí Thu Hộ Dự kiến giao hàng
Hỏa tốc, hẹn giờ 190,000 VND 190,000 VND Liên hệ được tư vấn
Chuyển phát nhanh 86,000 VND 86,000 VND 1.5 ngày
Chuyển phát tiết kiệm 45,500 VND 45,500 VND 2.5 ngày