ADV tổ chức khám SKDK cho CBNV năm 2020

2 years ago
  • 0

Nằm trong chính sách đãi ngộ nhân viên và định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty ADV, ngày 11/07/2020 vừa qua, cán bộ nhân viên ADV Hà Nội đã cùng tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Khám sức khỏe doanh nghiệp là việc làm thiết yếu để đánh giá tình hình sức khỏe cho toàn bộ nhân viên, việc làm này cũng giúp bảo vệ nguồn nhân lực chính doanh nghiệp. Khám sức khỏe cho người lao động giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý ở giai đoạn mới khởi phát, nhất là những bệnh lý nguy hiểm, theo dõi, phát hiện và loại bỏ các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo người lao động có đầy đủ sức khỏe để làm việc.

Bài viết liên quan