ADV Tổ chức đào tạo An toàn lao động cho cán bộ công nhân viên công ty

4 months ago
  • 0

ADV hiểu rõ tầm quan trọng của đào tạo và huấn luyện an toàn lao động. Đào tạo và huấn luyện an toàn lao động là hoạt động giáo dục và đào tạo nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, và nhận thức về an toàn lao động cho người lao động trong môi trường làm việc. Mục tiêu chính của hoạt động này là đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Địa điểm đào tạo an toàn: Văn phòng Hội trường – Trụ sở chính Công ty Cổ phần ADDED – VALUE

Ngày thực hiện đào tạo : 17/03/2024

Các hoạt động đào tạo và huấn luyện an toàn lao động của ADV đang tổ chức bao gồm:

+Đào tạo về nội quy công ty,chính sách của công ty.

+ Đào tạo về quy tắc và quy định an toàn lao động: Nhân viên được hướng dẫn và hiểu rõ về các quy tắc, quy định và quy trình an toàn liên quan đến công việc của họ. Điều này bao gồm cả các quy định của cơ quan chính phủ liên quan đến an toàn lao động.

+ Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Người lao động được hướng dẫn cách sử dụng đúng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân, khẩu trang, áo phản quang, và các loại PPE khác để bảo vệ sức khỏe và an toàn của họ khi làm việc.

+ Xử lý tình huống nguy hiểm và sơ cứu: Nhân viên được đào tạo về cách phòng tránh và xử lý tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình làm việc. Họ cũng được hướng dẫn cách cấp sơ cứu cơ bản trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động.

+ Đào tạo về phòng cháy chữa cháy : Người lao động được đào tạo và huấn luyện về cách phòng cháy chữa cháy,sử dụng bình cứu hỏa,xử lý tình huống khi xảy ra cháy,. . .

+ Đào tạo về quản lý rủi ro và an toàn trong công việc: Cấp quản lý và nhân viên có trách nhiệm được đào tạo về cách đánh giá, quản lý và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Mục tiêu cuối cùng mà ADV đào tạo và huấn luyện an toàn lao động là xây dựng một môi trường làm việc an toàn, tạo điều kiện để mọi người có thể thực hiện công việc một cách an toàn và giảm thiểu nguy cơ gặp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Xây dựng văn hóa an toàn trong ADV: Khoá đào tạo và huấn luyện  ATVSLĐ giúp tạo ra một văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, nơi mà an toàn là ưu tiên hàng đầu và được đảm bảo bởi tất cả mọi người trong công ty.

Một số hình ảnh cán bộ Ban An toàn đào tạo An toàn lao động cho công nhân viên

Với mục tiêu tiên quyết là bảo vệ an toàn cho người lao động tránh khỏi những yếu tố có hại và tạo một môi trường thuận lợi nhằm đảm bảo sức khỏe, nâng cao năng suất cho người lao động.

Bài viết liên quan