Golive hệ thống quản trị vận tải TMS-ADV

2 years ago
  • 0

Ngày 07/05/2020, công ty ADV đã tổ chức kích hoạt hệ thống TMS đánh dấu bước khởi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực vận tải

ADV đã chính thức Golive hệ thống quản trị vận tải TMS. Với sự tham dự của các đối tác lớn như: TOLL, YUSEN, LINFOX, …

Ngày 07/05/2020 là ngày ADV đánh dấu bước ngoặt mới tiên phong về ứng dụng công nghệ đỉnh cao trong hành trình hội nhập ngành Logistics và phát triển không ngừng của ADV trong tương lai.

Bài viết liên quan